Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer – interdisciplinära team

Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer – interdisciplinära team

Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer – interdisciplinära team visar att äldre personer som får en höftfraktur får i större utsträckning tillbaka rörlighet och förmåga att klara vardagssysslor om vården jobbar i interdisciplinära team. Kunskapsstödet är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Rapporten bygger på forskning från flera länder. I studierna har man jämfört interdisciplinära team med konventionell vård. Interdisciplinära team har regelbundna möten som inkluderar en grundlig geriatrisk bedömning, vårdplanering, behandling och uppföljning. 

Fakta om höftfrakturer

Höftfrakturer är ett stort folkhälsoproblem med över 17 000 fall per år. Ungefär två tredjedelar av de drabbade är kvinnor och genomsnittsåldern är 82 år. Snabb operation och träning så snart som möjligt är viktigt. Om personen istället blir passiv ökar risken för komplikationer som lunginflammation, blodpropp och trycksår.

Rehabilitering av äldre personer med höftfrakturer – interdisciplinära team är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?