Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Silverförband vid behandling av kroniska sår

Silverförband vid behandling av kroniska sår

I Silverförband vid behandling av kroniska sår har ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, bedömt kunskapsläget. De konstaterar att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för slutsatser om silverförbands effekt på andel läkta sår, sårstorlek, smärta, livskvalitet, antal infektioner och antibiotikaförbrukning vid behandling av kroniska sår.

​Silverförband används vid behandling av svårläkta sår, det vill säga sår som inte läker inom förväntad tid. Vanliga orsaker till kroniska sår är försämrad blodcirkulation eller infektion i såret. Syftet med silverförband är att silvret ska minska mängden bakterier i såret och därmed påskynda läkningen.

I Silverförband vid behandling av kroniska sår har ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, bedömt kunskapsläget. De konstaterar att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt för slutsatser om silverförbands effekt på andel läkta sår, sårstorlek, smärta, livskvalitet, antal infektioner och antibiotikaförbrukning vid behandling av kroniska sår.

Silverförband vid behandling av kroniska sår är utgiven av ​SBU.

Silverförband vid behandling av kroniska sår på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman