Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke

Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke

Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke visar att strukturerat teamarbete leder till att fler personer överlever och att färre behöver hjälp med vardagliga behov efter stroke. Kunskapsstödet är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Samarbete över yrkesgränserna är avgörande. SBU:s har granskat en arbetsmetod som innebär att teamet runt patienten samordnar utskrivningen från sjukhuset och att samma team ansvarar för rehabiliteringen i hemmet. Metoden är sannolikt även kostnadseffektiv jämfört med vanlig rehabilitering eftersom patienterna gynnas utan att den totala kostnaden ökar. Mycket få sjukhus i Sverige använder detta arbetssätt.

Fakta om stroke

Varje år får cirka 25 000 personer stroke i Sverige. Cirka 80 procent är över 65 år. Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos vuxna.

Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke är utgiven av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Tidig koordinerad utskrivning och fortsatt rehabilitering i hemmiljö för äldre efter stroke på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman