Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa visar resultatet av en kartläggning av vetenskaplig kunskap samt vetenskapliga kunskapsluckor inom området. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa visar resultatet av en kartläggning av vetenskaplig kunskap samt vetenskapliga kunskapsluckor inom området.

Kunskapsstödet visar att för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa kan utbildning i och användning av data och internet minska ensamhet.

I kartläggningen ingår sju systematiska översikter av medelhög kvalitet som visar på kunskap eller kunskapsluckor inom områdena nedan.

Kunskap finns inom områdena:

 • ensamhet
 • social isolering
 • social interaktion eller socialt stöd
 • delaktighet, social inkludering eller samhörighet
 • självkänsla och egenmakt
 • depression
 • fysisk hälsa eller fysisk aktivitet
 • säkerhet eller risk.

Kunskapsluckor finns inom områdena:

 • kognition
 • livskvalitet eller välbefinnande
 • ADL-förmåga (förmåga till Aktiviteter i det Dagliga Livet)
 • självständighet
 • användbarhet.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik inrymmer digitala verktyg som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan fungera som ett hjälpmedel för den enskilde och utgörs av medicintekniska produkter alternativt konsumentprodukter vilka kan köpas i öppna handeln. Välfärdsteknik antas kunna bidra till ett aktivt och hälsosamt åldrande, även för åldrandeprocesser som sker genom hela livet och ter sig olika för varje individ.
Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Välfärdsteknik – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?