Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre

Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre

Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre är en sammanfattning och kommentar av en systematisk översikt. Den systematiska översikten utvärderar betydelsen av olika insatser för att förhindra fall hos äldre personer över 60 år boende hemma. Kunskapsstödet är utgivet av ​Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Av alla personer som behöver läggas in på sjukhus till följd av olyckshändelser har 70 procent skadats i fallolyckor. Hög ålder innebär ofta en försämring av balans och syn, vilket ökar risken för fall. Kroniska sjukdomar är vanligt bland äldre och sjukdomen i sig eller läkemedelsanvändning kan ge ökad fallrisk.

Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre är en sammanfattning och kommentar av en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Den systematiska översikten utvärderar betydelsen av olika typer av insatser för att förhindra fall hos äldre personer över 60 år boende hemma.

Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Åtgärder för att förhindra fall och frakturer hos äldre på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman