Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Effekter av individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser för de mest sjuka äldre – en systematisk översikt

Effekter av individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser för de mest sjuka äldre – en systematisk översikt

I den systematiska översikten Effekter av individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser för de mest sjuka äldre ingår flera svenska studier. Resultatet visar att en samordnare kan minska viss hälso- och sjukvård, bidra till förbättrad funktionsförmåga och god vårdkvalitet. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Effekter av individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser för de mest sjuka äldre – en systematisk översi

​I den systematiska översikten Effekter av individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser för de mest sjuka äldre ingår flera svenska studier. Resultatet visar att en samordnare kan minska viss hälso- och sjukvård, bidra till förbättrad funktionsförmåga och god vårdkvalitet. Det vetenskapliga stödet för effekterna är vanligen begränsat eller otillräckligt.

Syftet med den systematiska översikten är att utvärdera effekter av individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser för de mest sjuka äldre. De definieras här som hemmaboende personer, minst 65 år gamla, som är sköra, multisjuka, har komplexa hälsoproblem eller kronisk sjukdom alternativt har haft, har eller kan förväntas få hög vårdkonsumtion eller omfattande äldreomsorgsinsatser.

Övergripande resultat

Övergripande visar resultatet att det inte finns någon hög evidens när det gäller effekter av samordnare, men några undantag finns. Effekten kan dock ibland visa en tydlig riktning till fördel för dem som träffat en samordnare, men vid gradering av evidensstyrkan finns brister.

Effekter av individuell samordnare är relevant för Sverige eftersom de studerade interventionerna innehåller samordnaruppgifter som kan erbjudas eller redan erbjuds de mest sjuka äldre i Sverige. Erbjudandet ges exempelvis genom den lagliga möjligheten till fast vårdkontakt, liksom genom kravet på att upprätta en individuell plan när den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Likheterna mellan interventionerna större än skillnaderna

I översikten ingår 29 studier, publicerade under perioden 1998–2015, varav 3 har gjorts i Sverige under 2010-talet. Interventioner med individuell samordnare varierar i utformning och innehåll och anpassas både till aktuell kontext och till individens behov. Likheterna mellan interventionerna är dock större än skillnaderna. Insatserna har en gemensam kärna som omfattar att bedöma den äldres situation, utforma en vård- och omsorgsplan, följa upp samt koordinera vård och omsorg. Vanligen handlar det om insatser av en samordnare som är sjuksköterska, med bas i primärvård.

Effekter av individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser för de mest sjuka äldre – en systematisk översikt är utgiven av Socialstyrelsen.

Effekter av individuell samordnare av vård- och omsorgsinsatser för de mest sjuka äldre – en systematisk översikt på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman