Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Beslutsstöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke

Beslutsstöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke

Beslutsstöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett kunskapsstöd för personal som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Kunskapstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Beslutsstöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke

​Beslutsstöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är ett stöd för dig som arbetar i akutvården och tar hand om strokepatienter. Beslutsstödet ska stödja dig i professionen att fatta bästa beslut utifrån dagens kunskap och evidensläge.

Beslutsstöd trombolys och trombektomi innehåller information om:

  1. Dokumentation
  2. Akut utredning på sjukhus
  3. Trombolysbehandling
  4. Doseringstabell för alteplas (Actilyse) vid trombolys för ischemisk stroke
  5. Kontroller och omvårdnad vid trombolys
  6. Trombektomibehandling
  7. Kontroller och omvårdnad vid trombektomi.

Beslutsstöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Beslutsstöd trombolys och trombektomi – reperfusionsbehandling vid ischemisk stroke på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman