Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård

Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård

Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård innehåller en beskrivning av indikatorer som kan användas vid vården och omsorgen om äldre personer med blåsdysfunktion i särskilt boende eller hemsjukvård. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård beskriver indikatorer som kan användas vid vården och omsorgen om äldre personer med blåsdysfunktion i särskilt boende eller hemsjukvård. Indikatorerna utgör ett stöd vid verksamhetsutveckling och vid uppföljning av genomförda åtgärder eller behandlingar.

Kunskapsstödet syftar till att genomlysa området blåsdysfunktion samt ge förslag på nya indikatorer som kan användas vid förebyggande arbete för äldre som riskerar att drabbas av urininkontinens.

Rapporten ger kunskap om symtom på blåsdysfunktion och utredningsmetoder samt innehåller rekommendationer om olika behandlingsinsatser och förebyggande vård.

Kunskapsstödet vänder sig till beslutsfattare och verksamhetsutvecklare inom särskilda boenden och hemsjukvård.

Blåsdysfunktion hos äldre personer – Indikatorer vid urininkontinens och andra symtom vid vård av äldre personer i särskilt boende eller hemsjukvård är utgiven av Socialstyrelsen.

Till rapporten finns också ett informationsblad.

Blåsdysfunktion hos äldre personer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman