Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Bostad i särskilt boende är den enskildes hem

Bostad i särskilt boende är den enskildes hem

Bostad i särskilt boende är den enskildes hem - en förstudie som ger vägledning till kommunerna beträffande hur planering av särskilda boenden kan ske.

Bostad i särskilt boende är den enskildes hem

Bostad i särskilt boende är den enskildes hem är en förstudie som ger vägledning till kommunerna beträffande hur planering av särskilda boenden kan ske. Utgångspunkten för vägledningen är ett tryggt och värdigt boende för äldre och att personer med funktionsnedsättning får leva och bo som andra.

Uppdraget har genomförts i samråd med Socialstyrelsen, Boverket, Arbetsmiljöverket och Hjälpmedelsinstitutet. Deltagarna har kartlagt och redovisat mål, regelverk och krav kring planering av de särskilda boendeformernas byggnadsutformning, teknik och hjälpmedel samt verksamheternas innehåll. I förstudien framkommer att regelverket på bostadsområdet och arbetsmiljöområdet är mer detaljerat än inom socialtjänstens lagområden.

Förstudien på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?