Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning är tänkt att bidra till utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med...

​En person som får en insats ska kunna vara delaktig och ha inflytande över hur insatsen ska genomföras. I kunskapsstödet Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner har Socialstyrelsen sammanställt hur det kan gå till. Kunskapsstödet redogör för de bestämmelser och rekommendationer som gäller för socialtjänstens dokumentation. Det ger också en översikt över vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att arbetet med genomförandeplanerna ska kunna utvecklas för att stärka den enskildes delaktighet och inflytande.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning är tänkt att bidra till utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner. Innehållet handlar till största del om hur de personer som får stöd, service eller omsorg kan bli delaktiga och få inflytande över insatsernas genomförande.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning är utgivet av Socialstyrelsen.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – stödmaterial till chefer

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – stödmaterial till chefer är tänkt att underlätta användningen av kunskapsstödet Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – kunskapsstöd till verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Stödmaterialet vänder sig i första hand till chefer i verksamheter för personer med funktionsnedsättning.

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner – stödmaterial till chefer funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?