Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet ger en samlad bild av Fysisk aktivitet på recept, FaR, och syftar till att stödja implementering av metoden FaR. Läroboken är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

​Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en metod för att främja fysisk aktivitet som utgår från hälso- och sjukvården. FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet är den första läroboken i ämnet och bokens syfte är att ge en samlad bild av FaR. Den samlade kunskapen syftar även till att stödja och underlätta implementering av metoden FaR.

FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet vänder sig till studenter på hälso- och sjukvårdsutbildningar, utbildningar inom folkhälsovetenskap, hälsopedagogik, idrottslärare med flera. Läroboken vänder sig också till yrkesverksamma såsom hälso- och sjukvårdspersonal som förskriver FaR eller arbetar med implementering av metoden, aktivitetsarrangörer som stöttar individen till fysisk aktivitet och folkhälsoplanerare som arbetar med strukturerna för att implementera FaR.

FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

FaR – individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?