Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg

Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg beskiver närmare hur indikatorer tas fram och utformas inom ramen för Socialstyrelsens kunskapsstyrningsmodell. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg

​Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg riktar sig till personer som arbetar med uppföljning och utvärdering av vård och omsorg. Kunskapsstödet beskiver närmare hur indikatorer tas fram och utformas inom ramen för Socialstyrelsens kunskapsstyrningsmodell. En indikator är ett mått som har en riktning så att höga alternativt låga värden signalerar bra eller dålig kvalitet eller effektivitet.

Indikatorerna används i Socialstyrelsens öppna jämförelser, nationella riktlinjer, utvärderingar och vägledningar.

Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg är utgiven av Socialstyrelsen.

Handbok för utveckling av indikatorer – för god vård och omsorg på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?