Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk

Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk

Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk beskriver de regelverk som gäller när hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk

​Många människor upplever det som positivt att ha kontakt med hundar. Hundar används framförallt inom äldreomsorgen som en del i behandling, träning eller för social samvaro, men de förekommer även i andra vård- och omsorgsverksamheter. Det handlar om att ta vara på de positiva effekter som hundar kan bidra till inom vård och omsorg. Just därför är det angeläget att hundar används under kontrollerade former och att de verksamhetsansvariga följer de regelverk som finns.

Om hundar används är det viktigt att det sker enligt verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att en riskanalys görs, att förebyggande åtgärder vidtas och följs upp samt att det finns etablerade rutiner för att använda hundar.

Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk beskriver de regelverk som gäller när hundar används inom vård- och omsorgsverksamheter. Syftet är att ge vårdgivare och verksamhetsansvariga, samt ansvariga vid de företag som erbjuder hundar till dessa verksamheter, en vägledning till de lagar och föreskrifter som styr då hund används inom vård och omsorg.

Vägledningen är främst tänkt att vara ett stöd för verksamheternas systematiska kvalitetsarbete då hundar används och är inte avsedd som ett direkt underlag för att ta fram kvalitets- och säkerhetsrutiner. I vägledningen finns hänvisningar till såväl aktuell lagstiftning som till andra informationskällor.

Vägledningen har tagits fram i samverkan med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt.

Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk är utgiven av Socialstyrelsen.

Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?