Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas är en vägledning från Socialstyrelsen till kommuner i arbetet med lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen.

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas
Socialstyrelsen har arbetat fram en vägledning som ger idéer och inspiration till hur  lokala värdighetsgarantier kan se ut samt hur garantierna kan följas upp. Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas tydliggör hur äldreomsorgen kan arbeta för att bland annat ge de äldre möjlighet till självbestämmande, delaktighet, hur den enskildes integritet värnas och får ett gott bemötande.

Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan utformas på Socialstyrelsens webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?