Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – överkänslighet, smitta, annat medicinskt tillstånd, pågående behandling och information som kan leda till avsteg från vårdrutin – version 1.0

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation – överkänslighet, smitta, annat medicinskt tillstånd, pågående behandling och information som kan leda till avsteg från vårdrutin – version 1.0

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation beskriver en gemensam nationell rekommendation för hur uppmärksamhetsinformation ska dokumenteras och hanteras på ett strukturerat sätt. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation

​Inom vården och omsorgen kan viss information betecknas som kritisk, det vill säga avgörande för den enskildes säkerhet. Det kan till exempel vara information om att en patient har visat intolerans eller har en överkänslighet. Sådan information benämns vanligtvis som uppmärksamhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver uppmärksammas på denna information för att förhindra att en patient kommer till skada, eller för att förhindra att andra patienter eller personal skadas eller utsätts för risker.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation beskriver en gemensam nationell rekommendation för hur uppmärksamhetsinformation ska dokumenteras och hanteras på ett strukturerat sätt.

Uppmärksamhetsinformation både skapas och används i verksamheterna, och ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter dokumenteras i patientjournalen. Det har funnits en otydlighet kring rekommendationer och nationella överenskommelser om vilken information som ska ingå och hur den ska dokumenteras. Därför har Socialstyrelsen tagit fram denna informationsspecifikation med en kodverkslista.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation är utgiven av Socialstyrelsen.

Informationsspecifikation för uppmärksamhetsinformation på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?