Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kvalitet i särskilt boende

Kvalitet i särskilt boende är en rekommendation för arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre personer. Rekommendationen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​För att stärka kvaliteten på omsorgen nattetid på särskilda boenden för äldre personer har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i dialog med kommuner, Föreningen Sveriges socialchefer, FAMNA och Vårdföretagarna tagit fram en rekommendation.

Rekommendationens fyra delar

  1. Koll på läget: Ledningen behöver i större utsträckning ta reda på hur arbetet bedrivs nattetid.
  2. Individens behov: En planering behöver genomföras med den äldre personen och den äldre personens anhöriga vad gäller omsorgsinsatser och tillsyn även nattetid.
  3. Strategi för ny teknik: Kommunen bör ta fram en teknikstrategi som omfattar såväl infrastruktur, informationssäkerhet, tillämpning av lagstiftning.
  4. Ledarskap: Ledarskapet inom särskilt boende för äldre behöver stärkas för att förändringsarbetet med att identifiera och införa nya arbetssätt.

Kvalitet i särskilt boende är utgiven av SKL.

Kvalitet i särskilt boende på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?