Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Läkemedelssäkerhet 2013

Läkemedelssäkerhet 2013 sammanfattar Läkemedelsverkets arbete med läkemedelssäkerhet och händelser under 2013 med exempel på inrapporterade biverkningar, förväxlingsrisker, bristsituationer eller olaglig läkemedelsanvändning. Rapporten är utgiven av Läkemedelsverket.

Läkemedelssäkerhet 2013

​Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

Läkemedelssäkerhet 2013 ger en sammanfattande bild av Läkemedelsverkets arbete med läkemedelssäkerhet och händelser under 2013 med exempel på inrapporterade biverkningar, förväxlingsrisker, bristsituationer eller olaglig läkemedelsanvändning. I rapporten beskrivs även Läkemedelsverkets systematiska och förebyggande arbete för läkemedelssäkerheten.

Läkemedelssäkerhet 2013 är ett initiativ för att långsiktigt öka kunskapsläget inom området och förebygga risker genom samverkan och kontinuerlig uppföljning.

Läkemedelssäkerhet 2013 är utgiven av Läkemedelsverket.

Läkemedelssäkerhet 2013 på Läkemedelsverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?