Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Metodbok för koordinering

Metodbok för koordinering ger praktisk vägledning för de personer som har, eller kommer att få, uppdraget som rehabiliteringskoordinatorer för sjukskrivna patienter eller de som riskerar sjukskrivning. Det beskriver det viktiga arbete som rehabiliteringskoordinatorer förväntas göra och gör. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Rehabiliteringskoordinatorns uppdrag är att stödja patienter, oavsett kön, i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och att koordinera olika insatser så att de blir så effektiva som möjligt för patienten. Metodbok för koordinering innehåller praktisk vägledning för de personer som har, eller kommer att få, uppdraget som rehabiliteringskoordinatorer för sjukskrivna patienter eller de som riskerar sjukskrivning. Det beskriver viktiga aspekter av det arbete som rehabiliteringskoordinatorer förväntas göra.

Metodboken är tänkt att vara ett konkret stöd för personer som arbetar med rehabiliteringskoordinering i hälso- och sjukvården. Boken ger även värdefull kunskap till andra professioner inom ämnesområdet försäkringsmedicin
och som berörs av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Kunskapsstödet innehåller praktiska och konkreta tips för att hantera koordineringsuppdraget i vardagen och ger kunskap även om i ämnen som mäns våld mot kvinnor, teamarbete och tips om att föra samtal.

Metodbok för koordinering är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Metodbok för koordinering på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?