Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Modell för risk- och händelseanalys – systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen

Modell för risk- och händelseanalys – systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen

Modell för risk- och händelseanalys – systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen är tänkt som ett stöd i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra verksamheter inom socialtjänsten. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Modell för risk- och händelseanalys – en handbok

​Modell för risk- och händelseanalys – systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen är tänkt som ett stöd i arbetet med att klient- och kvalitetssäkra socialtjänstens verksamheter.

Modellen utgår från ett systemperspektiv där analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i det systematiska kvalitetsarbetet.  Materialet är utformat som en handbok med fallbeskrivningar, scheman och mallar och kan med fördel användas vid utredningar enligt Lex Sarah.

Modell för risk- och händelseanalys – systematiskt förbättringsarbete inom individ- och familjeomsorgen är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Modell för risk- och händelseanalys på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?