Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Nationell informationsstruktur 2017

Nationell informationsstruktur 2017

Nationell informationsstruktur 2017 presenterar version 2017 av nationell informationsstruktur, NI, samt en tillämpningsanvisning. Kunskapsstödet fokuserar på det innehåll som har störst betydelse för dagens praktiska användning av NI. Det är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationell informationsstruktur 2017

​Nationell informationsstruktur, NI, är en referensmodell som beskriver verksamheten inom vård och omsorg på en generisk nivå och består av modeller för process, begrepp och information. Modellerna ska användas för att identifiera, beskriva och strukturera information som ska dokumenteras i patientens eller brukarens kontakter med vård och omsorg.

Syftet med NI är att utgöra en grund för utvecklingen av en strukturerad dokumentation. Med NI som referens skapas möjligheter att beskriva den information som ska kunna utbytas och hur den ska struktureras för att, om lagen tillåter, kunna återanvändas i olika syften.

NI är ett verktyg för att uppnå semantisk interoperabilitet inom och mellan olika aktörer och system.

Nationell informationsstruktur 2017 presenterar version 2017 av NI samt en tillämpningsanvisning. Rapporten beskriver även den metod som används i vidareutvecklingen. Den nya versionen av NI fokuserar på det innehåll som har störst betydelse för dagens praktiska användning av NI.

Socialstyrelsen har tidigare publicerat tre versioner av NI (2015:1, 2015:2 och 2016:1) och tar kontinuerligt emot synpunkter och förslag från intressenter och användare, på innehåll och behov av utveckling.

Socialstyrelsen utvecklar och förvaltar en gemensam informationsstruktur som innefattar nationell informationsstruktur, NI, och olika delar i ett nationellt fackspråk; hälsorelaterade klassifikationer, referensterminologin Snomed CT och Socialstyrelsens termbank.

De primära målgrupperna för NI är flera olika intressenter inom vård och omsorg, exempelvis beställare av it-stöd, myndigheter samt de som utformar och tillhandahåller it-stöd och e-tjänster.

Nationell informationsstruktur 2017 är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationell informationsstruktur 2017 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman