Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Nationella riktlinjer – utvärdering – vård vid rörelseorganens sjukdomar – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationella riktlinjer – utvärdering – vård vid rörelseorganens sjukdomar – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationella riktlinjer – utvärdering – vård vid rörelseorganens sjukdomar – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning sammanfattar de viktigaste resultaten från en utvärdering av vården vid rörelseorganens sjukdomar. Den innehåller även Socialstyrelsens rekommendationer och bedömningar. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – utvärdering – vård vid rörelseorganens sjukdomar – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

​Socialstyrelsen har utifrån ett nationellt perspektiv utvärderat hälso- och sjukvårdens följsamhet till rekommendationerna i Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Utvärderingen är tänkt att beskriva landstingens processer och resultat och att belysa kvaliteten och effektiviteten i vården av patienter med dessa sjukdomar.

Nationella riktlinjer – utvärdering – vård vid rörelseorganens sjukdomar – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning sammanfattar de viktigaste resultaten från utvärderingen av vården vid rörelseorganens sjukdomar. Den innehåller även Socialstyrelsens rekommendationer och bedömningar. Utgångspunkten för utvärderingen har varit rekommendationerna i Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012.

Utvärderingen visar att de flesta landstingen har påbörjat insatser för att införa de nationella riktlinjerna. En tredjedel av landstingen har en övergripande handlingsplan (på hälso- och sjukvårdsledningsnivå) för arbetet, men de flesta landsting har lokala handlingsplaner (på verksamhetsnivå). Två tredjedelar av landstingen följer upp följsamheten till riktlinjernas rekommendationer på lokal eller regional nivå. De flesta landstingen anger vidare att riktlinjerna haft en påverkan på den vård patienterna får.

Resultatet av utvärderingen påverkas av att det har gått förhållandevis kort tid sedan riktlinjerna publicerades och att de data som används i utvärderingen i de flesta fall avser år 2012. Detta innebär att det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser av resultaten kopplat till rekommendationerna i riktlinjerna. Ambitionen är dock att kunna presentera mer aktuella data i framtida utvärderingar.

Utvärderingen omfattar följande diagnoser:

  • osteoporos
  • artros i knä och höft
  • inflammatoriska reumatiska sjukdomar: reumatoid artrit samt ankyloserande spondylit och psoriasisartrit (i begränsad omfattning).

Nationella riktlinjer – utvärdering – vård vid rörelseorganens sjukdomar – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationella riktlinjer – utvärdering – vård vid rörelseorganens sjukdomar – rekommendationer, bedömningar och sammanfattning på Socialstyrelsens webbplats

Indikatorer och underlag för bedömning

Nationella riktlinjer – utvärdering – vård vid rörelseorganens sjukdomar – indikatorer och underlag för bedömning som kunskapsstöd på Kunskapsguiden 

Nationella riktlinjer för vård vid rörelseorganens sjukdomar

Nationella riktlinjer för vård vid rörelseorganens sjukdomar som kunskapsstöd på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?