Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Riktlinjer för olycksutredning – del av det systematiska säkerhets- och kvalitetsarbetet

Riktlinjer för olycksutredning – del av det systematiska säkerhets- och kvalitetsarbetet

Riktlinjer för olycksutredning ska kunna vara till stöd och bidra till att olycksutredningar görs med hög kvalité. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Riktlinjer för olycksutredning – del av det systematiska säkerhets- och kvalitetsarbetet ska kunna vara till stöd och bidra till att olycksutredningar görs med hög kvalité.

Varje vecka omkommer i genomsnitt drygt 50 personer i Sverige till följd av olyckor. Under samma period skadas också ett par tusen personer så allvarligt på grund av olyckor att de måste läggas in på sjukhus, medan ytterligare drygt 30 000 personer tvingas uppsöka en akutmottagning eller primärvård på grund av skador de fått vid olyckor.

Vidare rycker den kommunala räddningstjänsten varje vecka ut till, i genomsnitt, omkring 500 bränder, 240 trafikolyckor, 10 drunkningar eller drunkningstillbud och knappt 40 utsläpp av farliga ämnen.

Olyckor orsakar mycket mänskligt lidande och är också kostsamma för samhället, vare sig det är personer, egendom eller miljö som skadas.

Riktlinjer för olycksutredning – del av det systematiska säkerhets- och kvalitetsarbetet är utgivet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Riktlinjer för olycksutredning på MSB:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?