Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke – Rekommendation och bedömningsunderlag. Remissversion

Screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke – Rekommendation och bedömningsunderlag. Remissversion

Screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke – Rekommendat-ion och bedömningsunderlag innehåller en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke – Rekommendation och bedömningsunderlag innehåller en rekommendation och ett bedömningsunderlag för nationellt screeningprogram för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke. Det här är en remissversion av rekommendationen om ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer.
 
Kunskapsstödet rekommenderar att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke. Avgörande för rekommendationen är att det i dagsläget saknas vetenskapligt stöd för att ett sådant screeningprogram skulle minska antalet fall av stroke.

Kunskapsstödet innehåller beskrivning och bedömning av screeningprogram samt förutsättningar för en ny bedömning och bedömningskriterier med slutsatser. Syftet med rekommendationen är att nå en nationell samordning och samsyn när det gäller screening för förmaksflimmer, för att främja en god och jämlik vård över landet.

Rekommendationen riktar sig till beslutsfattare och verksamhetsledningar inom hälso- och sjukvården.

Screening för förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke – Rekommendation och bedömningsunderlag. Remissversion är utgiven av Socialstyrelsen.

Screening för förmaksflimmer på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman