Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Se tecken och ge rätt stöd

Se tecken och ge rätt stöd är en vägledning för att uppmärksamma äldre med psykisk ohälsa inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Det ger en översikt över vanliga och viktiga tecken på psykisk ohälsa hos äldre personer samt ger rekommendationer om hur dessa personers behov av dagligt stöd kan tillgodoses. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

En förutsättning för god vård och omsorg för äldre personer med psykisk ohälsa är att personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården har kompetens för att upptäcka tecken på psykisk ohälsa hos dessa personer och att ge dem rätt stöd i det dagliga livet. Vägledningen Se tecken och ge rätt stöd syftar till att ge en översikt över vanliga och viktiga tecken på psykisk ohälsa hos äldre personer samt ge rekommendationer om hur dessa personers behov av dagligt stöd kan tillgodoses.

Kunskapsstödet tar upp psykisk ohälsa efter 65 års ålder, dels hos personer som först då visar tecken på psykisk ohälsa, dels hos personer som sedan tidigare lider av psykisk ohälsa och som har levt en längre tid med psykiska funktionsnedsättningar. Vägledningen berör några viktiga områden som behöver beaktas i arbetet med personer med psykisk ohälsa.

Vägledningen riktar sig till personal inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården som möter äldre med psykisk ohälsa.

Se tecken och ge rätt stöd är utgiven av Socialstyrelsen.

Se tecken och ge rätt stöd på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?