Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskriver viktiga aspekter av utvecklingsarbetet med verksamhetens ledningssystem. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskriver och illustrerar några byggstenar som är viktiga för förbättringsarbete med ledningssystem för kvalitet. Vägledningen syftar till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS.

Bland de viktiga byggstenarna som beskrivs i kunskapsstödet är systematiskt förbättringsarbete, internt styrande dokument och ledningssystemets struktur. Byggstenarna i vägledningen är generiska och kan med fördel användas i utveckling av verksamhetens övriga ledningssystem som till exempel arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö samt i arbetet med att integrera dessa system särskilt vad gäller rutiner för egenkontroll och förbättringar.

Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vägledning - ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman