Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Vägledningsmaterialet visar hur man kan arbeta med den nationella värdegrunden i praktiken. Det är utgivet av Socialstyrelsen.

Äldreomsorgens nationella värdegrund - ett vägledningsmaterial

​Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial vänder sig till alla som arbetar i äldreomsorgen. Vägledningsmaterialet visar hur man kan arbeta med den nationella värdegrunden i praktiken. En stor del av innehållet upptas av övningar med dialoger om värdegrund.

Vägledningsmaterialet bygger på Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.

Vägledningsmaterialet är utgivet av Socialstyrelsen.

Äldreomsorgens nationella värdegrund – ett vägledningsmaterial på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?