Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Ännu bättre vård – vad kan vi lära från variationen i öppna jämförelser?

Ännu bättre vård – vad kan vi lära från variationen i öppna jämförelser?

Ännu bättre vård förklarar komplexiteten i statistiska sammanställningar som Öppna jämförelser och hur man kan förhålla sig till variationen i Öppna jämförelser. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ännu bättre vård – vad kan vi lära från variationen i öppna jämförelser?

​Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet har publicerats årligen sedan 2006. Mycket av informationen som sammanställs i Öppna jämförelser är hämtad från kvalitetsregister. Informationen tolkas och analyseras sedan i olika sammanhang.

Ännu bättre vård – vad kan vi lära från variationen i Öppna jämförelser? förklarar komplexiteten i statistiska sammanställningar som Öppna jämförelser. Syftet med kunskapsstödet är att öka förståelsen för hur man kan förhålla sig till variationen i Öppna jämförelser när man ska tolka och prioritera områden för vidare analys och utvecklingsinsatser.

Ännu bättre vård – vad kan vi lära från variationen i öppna jämförelser? är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Ännu bättre vård – vad kan vi lära från variationen i öppna jämförelser? på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?