Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Ändringar i klassifikationer från och med den 1 januari 2016

Ändringar i klassifikationer från och med den 1 januari 2016

Flera ändringar i klassifikationer från och med den 1 januari 2016. Bland annat i Socialstyrelsens tryckta klassifikationer, ICD-10-SE, KKÅ, KVÅ och ICF. Ändringarna finns på Socialstyrelsens webbplats.

​Flera ändringar i klassifikationer från och med den 1 januari 2016. Bland annat i Socialstyrelsens tryckta klassifikationer, ICD-10-SE, KKÅ, KVÅ och ICF. 

Ändringar i de tryckta klassifikationerna

  • Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem, ICD-10-SE, uppdaterat 2015-12-07.
  • Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 - Primärvård.
  • Klassifikation av kirurgiska åtgärder 1997, KKÅ.

Ändringar ICF

WHO Family of International Classifications, WHO-FIC, Network har sedan 2011 godkänt ICF-uppdateringar varje år i oktober.  För år 2016 finns det 76 godkända uppdateringar såsom tillägg av nya ICF-kategorier, koder, revidering av benämning av ICF-kategorier, beskrivningstexter, inklusioner och exklusioner.  

  • Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.
  • Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF – kortversion, uppdatering 2010.

 Flera ändringar i klassifikationer från och med den 1 januari 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman