Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Gemensam informationsstruktur – rapportering från regeringsuppdrag 2015

Gemensam informationsstruktur – rapportering från regeringsuppdrag 2015

Gemensam informationsstruktur – rapportering från regeringsuppdrag 2015 redovisar hur Socialstyrelsen har genomfört 2015 års uppdrag. Särskilt fokus har legat på att tillgodose olika intressenters behov av stöd för att använda produkterna i den gemensamma informationsstrukturen.

Omslagsbild till Gemensam informationsstruktur – rapportering från regeringsuppdrag 2015

​Gemensam informationsstruktur – rapportering från regeringsuppdrag 2015 redovisar hur Socialstyrelsen har genomfört 2015 års uppdrag. Särskilt fokus har legat på att tillgodose olika intressenters behov av stöd för att använda produkterna i den gemensamma informationsstrukturen. Det ingår även en kort beskrivning av fortsatt arbete 2016.
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla och förvalta en gemen-sam informationsstruktur som grund för utveckling av strukturerad och ändamålsenlig dokumentation inom vård och omsorg.
Arbetet med den gemensamma informationsstrukturen bidrar till genomförandet av strategin för nationell e-hälsa. Målet med strategin är att genom nationella överenskommelser och krav skapa förutsättningar för tillgänglig och säker digital information inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Nyligen publicerat metodstöd

Nyligen publicerades ett metodstöd för att strukturera och koda information för elektronisk hantering. Metodstödet beskriver ett arbetssätt för att uppnå ändamålsenlig och strukturerad dokumentation inom ett avgränsat område, och hur de olika delarna i den gemensamma informationsstrukturen används tillsammans för att nå målet. Socialstyrelsens användarstöd för gemensam informationsstruktur omfattar också att tillgängliggöra produkterna i maskinläsbart format och erbjuda webbaserade sökverktyg, ge möjlighet att ställa frågor och få svar via webbsidan samt att tillhandahålla utbildning och olika forum för erfarenhetsutbyte.

Gemensam informationsstruktur – rapportering från regeringsuppdrag 2015 är utgiven av Socialstyrelsen.

Gemensam informationsstruktur – rapportering från regeringsuppdrag 2015 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?