Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Koder för funktionstillstånd (ICF/ICF-CY)

Koder för funktionstillstånd (ICF/ICF-CY)

Klassifikationerna ICF och ICF-CY gör det möjligt att beskriva en persons funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa utifrån en biopsykosocial modell.

Klassifikationerna ICF och ICF-CY kompletterar ICD-10, som ger diagnoser på sjukdomar, då två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. ICF-CY är en vidareutveckling av huvudklassifikationen ICF för att, förutom vuxna, även täcka barnets utveckling i spädbarnsålder, barndom och tonårstid upp till och med 17 år samt barnets omgivning.

Klassifikationerna är svenska versioner av WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) och International Classification of Functioning, Disability and Health - Children & Youth Version (ICF-CY).

Tillämpning

ICF och ICF-CY kan användas som kliniskt verktyg vid bedömning av behov, vid arbetsbedömningar, rehabilitering och habilitering. De kan också användas som socialpolitiskt verktyg vid planering av social trygghet och ersättningssystem. Man kan också registrera en persons hälsa eller hälsorelaterade tillstånd genom att välja koder som exempelvis anger omfattningen eller graden av funktionstillstånd eller funktionshinder. Man kan även ange i vilken utsträckning en omgivningsfaktor är underlättande eller hindrande.

Koder för funktionstillstånd (ICF/ICF-CY) på Socialstyrelsens webbplats

Utbildningsmaterial om ICF och ICF-CY

Utbildningsmaterialet om de internationella klassifikationerna ICF och ICF-CY ger information om deras struktur och innehåll samt hur koderna kan användas för att beskriva funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

Utbildningsmaterial om ICF och ICF-CY på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?