Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Klassificering och koder Vägledning till NordDRG – svensk version 2016

Vägledning till NordDRG – svensk version 2016

Vägledning till NordDRG – svensk version 2016 ger en förenklad beskrivning av grupperingslogiken i NordDRG och vänder sig främst till dig som arbetar praktiskt med DRG-frågor. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Vägledning till NordDRG – svensk version 2016

​Vägledning till NordDRG – svensk version 2016 ger en förenklad beskrivning av grupperingslogiken i NordDRG och vänder sig främst till dig som arbetar praktiskt med DRG-frågor. Rapporten omfattar 937 sidor och går därför enbart att ladda ner och inte beställa.

Diagnosrelaterade grupper, DRG

Diagnosrelaterade grupper, DRG, är ett system för att dela in patienter i likartade grupper, patientklassificeringssystem, och används för verksamhetsbeskrivning i sjukvården. I Sverige används NordDRG, som utvecklats av de nordiska länderna gemensamt.

DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen

DRG-systemet innebär att patienter med likartad diagnos och resursförbrukning grupperas i en och samma grupp. DRG är ett överskådligt sätt att beskriva patientsammansättningen, ”case mix”, på olika sjukhus eller i olika landsting, vilket gör det relativt enkelt att göra jämförelser över tiden eller att jämföra kvaliteten på vården. Eftersom DRG-systemet tar hänsyn till resursförbrukning, dvs. kostnader, kan det också användas för att jämföra olika sjukhus avseende kostnadseffektivitet, så kallad ”benchmarking”.

Används ibland som budgetinstrument

Ibland används DRG även som ett budgetinstrument vid planering av sjukvård. DRG kan då vara underlag för anslagstilldelning till sjukhusen eller underlag för sjukhusens interna budget. I de landsting där man tillämpar prestationsersättning istället för anslagsfinansiering, används DRG också som debiteringsunderlag för utförd vård. NordDRG har utvecklats för slutenvård, psykiatri, rehabilitering, dagkirurgi samt öppenvård på sjukhus. Socialstyrelsen förvaltar och underhåller den svenska delen av NordDRG.

Vägledning till NordDRG – svensk version 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Vägledning till NordDRG – svensk version 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman