Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar

Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar

Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar beskriver den äldre befolkningen i Sverige, deras bosättningsmönster, flyttningar och motiv till att flytta eller att bo kvar. Rapporten är utgiven av Hjälpmedelsinstitutet.

De flesta äldre bor kvar i sina bostäder så länge de kan innan de måste flytta till ett mindre och mer lättskött boende. Flyttmönstret har sett ungefär likadant ut under flera år. De flesta som flyttar gör det till en bostad i närområdet.

Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar är en rapport som beskriver den äldre befolkningen i Sverige, deras bosättningsmönster, flyttningar och motiv till att flytta eller att bo kvar. Studien är dels baserad på statistik från databasen Geosweden dels på resultat från ett större intervjumaterial som omfattar 74 hushåll som inbegriper boende i olika åldrar, upplåtelseformer och med olika ekonomiska ramar.

Hjälpmedelsinstitutet konstaterar att det finns ett behov av bättre kunskap om hur äldre flyttar, de äldres motiv för att flytta respektive att bo kvar samt vilka möjligheter och hinder som finns för att äldre personer ska få ett boende i linje med sina behov och önskemål. Hur och var de äldre bor är en central bostadspolitisk och socialpolitisk fråga för kommunerna. Äldres bostadsval påverkar framtida behov av vård, omsorg och bostadsanpassningar.

Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar är utgiven av Hjälpmedelsinstitutet.

Äldres flyttningar och motiv till att flytta eller bo kvar på Hjälpmedelsinstitutets webbplats​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?