Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – en utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – en utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun redovisar resultatet av en utvärdering av förändringarna i ansvarsfördelningen mellan kommunerna i fråga om ansvar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som infördes 2011. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun redovisar resultatet av en utvärdering av förändringarna i ansvarsfördelningen mellan kommunerna i fråga om ansvar för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som infördes 2011.

Utredningen har avgränsats till följande tre målgrupper:

  • personer som är hemlösa
  • personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp
  • personer som till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom är i behov av insatser för att kunna genomföra en kortare vistelse i en annan kommun.

Utvärderingen visar bland annat följande:

  • 43 procent av kommunerna anser att ansvarsfördelningen har blivit tydligare när det gäller stöd och hjälp till personer som har utsatts för våld eller andra övergrepp.
  • 31 procent av kommunerna anser att ansvarsfördelningen har blivit tydligare när det gäller stöd och hjälp till personer som är hemlösa.
  • Sex procent av kommunerna redovisar att antalet ärenden som det uppstått skilda meningar om har minskat sedan lagändringarna.
  • Kommunerna tolkar och tillämpar fortfarande reglerna om ansvarsfördelning på olika sätt.
  • Det förekommer fortfarande att enskilda hänvisas mellan kommunerna utan att få hjälp eller enbart får akuta insatser till dess att ansvarsfrågan lösts.

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – en utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är utgiven av Socialstyrelsen.

Utvärderingen medför inte att Socialstyrelsen ser skäl att på nytt ändra bestämmelserna om ansvarsfördelningen mellan kommunerna.

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun – en utvärdering av de nya bestämmelserna i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?