Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet

Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet

Personal- och kunskapsbrister påverkar patientsäkerheten. Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet belyser apotekspersonalens anmälningsskyldighet och hinder för att anmäla överförskrivning. Kunskapsstödet är utgivet av Inspektion för vård och omsorg, IVO.

​Patientsäkerhet är en grundpelare för att vården är av god kvalitet. Att patienter i kontakt med vården utvecklar ett beroende av narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller blir försedda med sådana läkemedel utan medicinska grunder är ett patientsäkerhetsproblem som måste uppmärksammas. Apotekspersonal som expedierar läkemedel är en viktig del av det system som förser patienter med läkemedel.

Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet presenterar resultat av en enkät om apotekspersonalens anmälningsskyldighet och överförskrivning. Enkäten skickades samtliga apotekschefer i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands samt Västernorrlands län. Rapporten syftar till att undersöka apotekspersonalens förutsättningar för att anmäla överförskrivning vid skälig misstanke.

Resultaten av undersökningen visar bland annat det följande:

  • apotekspersonalen upplever sig mer hindrade att anmäla överförskrivning idag än för två år sedan
  • samtidigt har fler apotek infört rutiner angående anmälningsskyldigheten
  • hinder för anmälan rör sig främst om kunskapsbrister som vad som är en överförskrivning och hur sekretessregler ska tillämpas
  • på apoteken pratar de sällan om anmälningsskyldigheten och vad som är en överförskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet

Resultaten av undersökningen visar att det finns behov av kontinuerliga och strukturerade sätt att kommunicera med varandra. Risken är att om anmälningsskyldigheten negligeras och personalen inte får den stöttning som de har behov av kan överförskrivningar missas och patienter skadas.

Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet är utgivet av Inspektion för vård och omsorg, IVO.

Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet på IVO:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman