Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Bättre liv för sjuka äldre – stora förbättringar på kort tid

Bättre liv för sjuka äldre – stora förbättringar på kort tid

Rapporten Bättre liv för sjuka äldre har möjliggjorts genom en ramöverenskommelse mellan Sveriges Kommuner och landsting, SKL, och regeringen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Inriktningen för överenskommelsen har varit att stödja kommuner och landsting att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Bättre liv för sjuka äldre är utgiven av SKL.

Omslagsbild till

​Arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har möjliggjorts genom en ramöverenskommelse mellan SKL och regeringen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, där årliga överenskommelser kring detaljer träffats under perioden 2010–2014. Inriktningen för överenskommelsen har varit att stödja kommuner och landsting att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete.  Fem områden har identifierats för förbättringar:

  • preventivt arbetssätt
  • god vård vid demenssjukdom
  • god vård i livets slutskede
  • god läkemedelsbehandling
  • sammanhållen vård och omsorg.

Prestationsersättningar i efterhand

De kommuner och landsting som har nått uppsatta mål har fått prestationsersättning i efterhand. Medel har avsatts för utvecklingsledare, ledningsstöd, kvalitetsregister och analysarbete. Försöksverksamheter, kvalitetssäkrad välfärd och psykisk ohälsa har också fått ekonomiskt stöd via överenskommelsen. Totalt omfattade överenskommelserna 3 834,5 miljoner kronor. 2 815 miljoner kronor har utbetalats i prestationsersättning till kommuner och landsting. För att få del av prestationsersättning har grundläggande krav funnits. Kommuner och landsting i ett län ska ha en struktur för gemensam styrning och ledning, arbeta fram årliga gemensamma handlingsplaner och ha ett uppbyggt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Förbättringar sedan år 2010 

  • 20 000 äldre behandlas inte längre med olämpliga läkemedel.
  • Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre i både kommuner och landsting.
  • Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – cirka 25 000 riskbedömningar varje månad.
  • Personer med demenssjukdom får rätt omsorg – ångest och aggressivitet minskar.
  • Bakom förbättringarna ligger ett systematiskt förbättringsarbete bland chefer och medarbetare som arbetar med vård och omsorg till äldre i Sveriges alla kommuner och landsting.
Bättre liv för sjuka äldre – stora förbättringar på kort tid är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
 
Hjälpte informationen på den här sidan dig?