Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Cancerläkemedel

Cancerläkemedel är en rapport som visar resultatet av en kartläggning av införandet, användningen och uppföljningen av cancerläkemedel. Kartläggningen innehåller också en analys av kostnadsutvecklingen för cancerläkemedel samt en framtidsutblick. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Omslag: Cancerläkemedel

​Rapporten Cancerläkemedel visar resultatet av en kartläggning av införandet, användningen och uppföljningen av cancerläkemedel. Kartläggningen innehåller också en analys av kostnadsutvecklingen för cancerläkemedel samt en framtidsutblick.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Cancerläkemedelsområdet är inne i en dynamisk utvecklingsfas vilket har resulterat i att nya behandlingsalternativ har introducerats de senaste åren, framförallt målinriktade läkemedel.
  • Det finns regionala skillnader i tidpunkten för introduktion och i försäljningen av flera av de cancerläkemedel som Vårdanalys har studerat. Myndigheten kan även konstatera att uppföljningen av cancerläkemedel inte är ändamålsenlig. Dels saknas på nationell nivå möjligheter att följa upp användningen av rekvisitionsläkemedel på individnivå och dels varierar möjligheterna att följa upp cancerläkemedel i kvalitetsregistren.
  • Utvecklingen av nya läkemedel leder till högre läkemedelskostnader.

Cancerläkemedel är utgiven av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Cancerläkemedel på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman