Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Digitala tjänster i kommunerna

Digitala tjänster i kommunerna

Digitala tjänster i kommunerna beskriver Myndigheten för delaktighets arbete med att stödja kommunernas utveckling av digitala tjänster. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Digitala tjänster i kommunerna beskriver Myndigheten för delaktighets arbete med att stödja kommunernas utveckling av digitala tjänster.

Välfärdsteknik är ett område som främst har syftat till att implementera digital teknik i kommunerna inom vård- och omsorgssektorn. Variationer finns dock i vilken utsträckning kommunerna har infört olika tekniska lösningar.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har ett generellt uppdrag att arbeta med välfärdsteknologi och har även under flera år haft specifika regeringsuppdrag. Myndighetens arbete under 2016 har främst varit att på olika sätt stödja kommunerna och andra aktörer genom att ta fram, tillhandahålla och sprida kunskap om välfärdsteknik. Arbetet har bestått i att öka stödet och kunskapen för att möjliggöra regeringens mål om övergång till digitala trygghetslarm hos kommunerna, men även stöd om annan digital teknik. Arbetet har dessutom inneburit att främja innovativa lösningar gällande tekniken, främst riktat till personer med kognitiv funktionsnedsättning för att öka delaktighet, jämlikhet, självständighet och självbestämmande.

Myndighetens bedömning är att det finns ett fortsatt behov av stöd till kommunerna, både för de som inte har genomfört digitalisering av trygghetslarmen och generellt gällande arbetet med att implementera digital teknik.

Kunskapsstödet visar bland annat:

  • En viss ökning har skett vad gäller utvecklingen av e-hälsa i kommunerna inom de flesta områden. Undantaget är digitaliseringen av trygghetslarmen där det har varit en mer påtaglig ökning.
  • Den vanligaste formen av välfärdsteknik i ordinärt boende som används i hemtjänsten och hemsjukvården (förutom trygghetslarm) är så kallade passiva larm, det vill säga larmmattor, dörrlarm, rörelselarm etc.
  • Passiva larm är även den vanligaste tekniken i särskilda boenden och i stöd- och serviceboenden för personer med funktionsnedsättningar (LSS-boenden).
  • En annan relativt vanligt förekommande teknik är vårdplanering med hjälp av bildkommunikation.

Digitala tjänster i kommunerna är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Digitala tjänster i kommunerna på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?