Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna redovisar utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna

​Välfärdsteknik kan beskrivas som digitala tjänster riktade till äldre personer och personer med funktionsnedsättningar som behöver stöd för att känna sig trygga och delaktiga i samhället.

Rapporten redovisar nyckeltal för utvecklingen av e-hälsa i kommunerna. Den presenterar även resultatet av en uppföljning som har gjorts genom en enkät till landets samtliga kommuner.

Nyckeltalen är baserade på intentionerna i e-hälsostrategin från 2010, Nationell eHälsa – strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, och de mål som uttrycktes i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2013 om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Användningen av e-tjänster inom socialtjänsten är fortfarande på en låg nivå. 
  • Andelen digitala trygghetslarm ökar men kommunerna kommer inte att nå regeringens mål, att alla larm ska vara digitala den 31 december 2016. 
  • Användningen av nationell patientöversikt NPÖ för att läsa information ökar men en mycket liten andel av kommunerna kan producera journalmaterial så att andra vårdgivare kan läsa. Uppföljningen visar också att en liten andel av de privata utförarna av kommunal hälso- och sjukvård använder NPÖ för att konsumera och inga alls producerar i systemet. 
  • I en mindre andel av kommunerna har all personal inom socialtjänsten tillgång till säker roll- och behörighetsidentifikation.
  • Andelen berörd personal som kan dokumentera och komma åt information mobilt är fortfarande låg.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna – redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?