Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016 visar bland annat att andelen chefer i socialtjänsten som är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik har ökat sedan 2007. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016

Socialstyrelsen genomför vart tredje år en undersökning om evidensbaserad praktik riktad till ett slumpvist urval verksamhetschefer inom individ och familjeomsorg samt funktionshinder och äldreomsorg. Undersökningen har tidigare genomförts 2007, 2010 och 2013.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016 beskriver resultat från den senaste undersökningen som genomfördes hösten 2016. Den omfattar svar från 815 chefer som motsvarar en svarsfrekvens 82 procent.

Några av resultaten:

  • Andelen av cheferna som är påtagligt intresserade av en evidensbaserad praktik har ökat från 68 procent 2007 till 75 procent 2016.
  • Användningen av standardiserade bedömningsmetoder har ökat från 63 procent 2007 till 76 procent 2016. 
  • Andelen som uppgav att de i någon omfattning använde ”evidensbaserade” insatser är generellt sett oförändrad, cirka 20 procent vid alla undersökningstillfällen. Däremot har det skett en halvering av användningen av ”evidensbaserade” insatser för barn och unga under de senaste tre åren.
  • En minoritet av cheferna ansåg att deras medarbetare hade tillräckliga kunskaper för att kunna bedriva ett evidensbaserat arbete. Exempelvis var det endast 10 procent av cheferna som bedömde att personalen hade tillräcklig kunskap för att söka efter vetenskaplig evidens om insatsers effekter och ännu färre, 6 procent av personalen, som hade tillräcklig kunskap för att värdera evidens. Vidare var det bara en fjärdedel av cheferna som bedömde att deras personal kunde använda standardiserade bedömningsmetoder och systematiskt följa upp utfallet av insatser.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016 är utgivet av Socialstyrelsen.

Evidensbaserad praktik i socialtjänsten 2007, 2010, 2013 och 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman