Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – en lägesrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – en lägesrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre redovisar hur försöksverksamheter och samverkansnätverk har arbetat med organisationsutveckling och ökad samverkan med den äldre i centrum. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – en lägesrapport från utvärderingen

​Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, stimulerar försöksverksamheter och samverkansnätverk för att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Socialstyrelsen utvärderar försöksverksamheterna och nätverken.

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – en lägesrapport från utvärderingen redovisar försöksverksamheternas och nätverkens arbete med att

  • öka samverkan mellan huvudmännen med den äldre personen i centrum
  • utveckla nya organisatoriska lösningar för att utveckla samarbetet
  • främja en helhetssyn på den äldre personen genom vård- och omsorgskedjan.

Socialstyrelsen konstaterar att den omfattande satsningen hittills bedöms ha gett begränsade resultat generellt och nationellt. Oavsett detta är det värdefullt att de mest sjuka äldre satts i fokus genom försöksverksamheter och nätverk.

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – en lägesrapport från utvärderingen är utgiven av Socialstyrelsen.

I Socialstyrelsens uppdrag att utvärdera försöksverksamheterna och nätverken ingår att lämna en slutrapport till regeringen senast den 31 maj 2014. Därutöver ger Socialstyrelsen årliga lägesrapporter till regeringen. Detta är den tredje rapporten i ordningen.

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – en lägesrapport från utvärderingen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman