Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – slutrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – slutrapport från utvärderingen

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre redovisar en utvärdering av 19 försöksverksamheter och 10 samverkansnätverk för strukturerade utvecklingsinsatser för sköra äldre. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – slutrapport från utvärderingen

​Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har haft i uppdrag att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Utvecklingsarbetet bedrevs i 19 regionala och lokala försöksverksamheter runt om i landet. Därutöver finns 10 redan etablerade samverkansnätverk för strukturerade utvecklingsinsatser.

Ambitionen med försöksverksamheterna har varit att

  • öka samverkan mellan huvudmännen med den äldre i centrum
  • utveckla nya organisatoriska lösningar för att främja samarbetet
  • främja en helhetslösning för äldre personer genom vård- och omsorgskedjan.

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre innehåller en vetenskaplig utvärdering av försöksverksamheterna och samverkansnätverken som Socialstyrelsen har haft i uppdrag att svara för.

Utvärderingen visar att ett fåtal försöksverksamheter kan redovisa positiva effekter för de äldre av sin intervention. Men försöksverksamheterna och nätverken har stimulerat en förändring som sätter den mest sjuka äldres bästa framför huvudmanna-, verksamhets- och professionsintressen. Detta har skett genom möten mellan personal med olika kompetens, ansvarsområden, engagemang och kunskap.

Socialstyrelsen har uppdragit åt Karolinska Institutet, KI, och Aging Research Center, ARC, tillsammans med stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum att bistå med den vetenskapliga utvärderingen.

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – slutrapport från utvärderingen är utgiven av Socialstyrelsen.

Försöksverksamheter och samverkansnätverk för de mest sjuka äldre – slutrapport från utvärderingen på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman