Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram innehåller en hälsoekonomisk analys. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

​Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram innehåller en hälsoekonomisk analys. Analysen undersöker kostnadseffektiviteten av att införa vaccination mot säsongsinfluensa i ett särskilt vaccinationsprogram till riskgrupper jämfört med ingen vaccination.

Följande riskgrupper har definierats i analysen:

  • Individer 65 år och äldre.
  • Medicinska riskgrupper.
  • Gravida i andra och tredje trimestern.

Underlaget riktar sig i huvudsak till berörda personer vid regeringskansliet, men även till landsting och andra myndigheter.
Den hälsoekonomiska analysen är en del av myndighetens regeringsuppdrag ”Vaccin mot influensa till riskgrupper – beslutsunderlag för ändring av nationella vaccinationsprogram”.

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?