Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2016

Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2016

Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2016 ger en överblick över utvecklingen och förändringarna på vaccinområdet, med fokus på 2015. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2016 beskriver utvecklingen och förändringarna på vaccinområdet i Sverige, med fokus på 2015. Rapporten syftar till att ge överblick på förändringarna och underlätta jämförelser över tid. Kunskapsstödet omfattar en uppföljning av de nuvarande vaccinationsprogrammen och utvecklingen av nya vacciner samt den planering som gäller för eventuella förändringar i de nationella vaccinationsprogrammen.

Uppföljningen av de nationella vaccinationsprogrammen för 2015 visar att vaccinationstäckningen fortsatt är hög och stabil och att sjukdomarna man vaccinerar mot är under god kontroll. Det visar även att vaccinerna som används inom programmen är fortsatt säkra. Den höga vaccinationstäckningen tyder på att allmänheten har ett högt förtroende för vaccinationsprogrammen och för personalen som erbjuder vaccinationerna.

Kunskapsstödet riktar sig i första hand till regeringen, som är uppdragsgivare, men kan även vara av intresse för olika aktörer på vaccinationsområdet.

Lägesrapport till regeringen om de nationella vaccinationsprogrammen 2016 är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Lägesrapport till regeringen på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?