Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller magtarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel

Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller magtarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel

Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller magtarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel uppmärksammar de risker en hög förskrivning av antidepressiva läkemedel till äldre kan medföra. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller magtarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel redovisar en undersökning av vanliga läkemedelsgrupper som, enskilt eller i kombination, satts i samband med risk för fallskada eller magtarmblödning hos äldre personer.

Rapporten visar att antidepressiva läkemedel är förenade med den högsta risken för fallskada. Risken ökar vid användning av antidepressiva samtidigt med opioider, lugnande medel eller sömnmedel; dessa läkemedelsgrupper är också var för sig förenade med ökad risk för fallskada.

Resultaten belyser vikten av att noggrant följa upp insatt antidepressiv behandling och att regelbundet ompröva medicineringen med avseende på indikation och effekt.

Läkemedel som kan öka risken för fallskada eller magtarmblödning hos äldre – Fokus på antidepressiva läkemedel är utgiven av Socialstyrelsen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman