Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Löftesfri garanti?

Löftesfri garanti? rapporterar resultatet av en uppföljning av hur väntetiderna till hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste åren och i vilken utsträckning landstingen ger vård till befolkningen inom vårdgarantins tidsgränser. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

​Löftesfri garanti? rapporterar resultatet av en uppföljning av hur väntetiderna till hälso- och sjukvården har utvecklats de senaste åren och i vilken utsträckning landstingen ger vård till befolkningen inom vårdgarantins tidsgränser.

Resultaten från uppföljningen visar bland annat att

 • tillgängligheten har försämrats i vårdgarantins alla fyra delar
  1. Kontakt med primärvården
  2. Besök hos läkare i primärvården
  3. Besök i den specialiserade vården
  4. Planerad vård
 • det finns stora skillnader mellan landsting, vårdområden och verksamheter i hur väl vårdgarantin efterlevs
 • antalet patienter som har väntat på nybesök eller behandling inom den specialiserade vården har ökat väsentligt de senaste åren
 • det finns en flerårig obalans mellan antalet vårdsökande och antalet behandlade som successivt har skapat längre köer.

Löftesfri garanti? är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Löftesfri garanti? på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?