Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014 sammanfattar resultaten från satsningen att utveckla och införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014

​Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014 sammanfattar resultaten från satsningen att utveckla och införa lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Rapporten redovisar Socialstyrelsens uppdrag att fördela prestationsersättning, ge information och stöd till kommuner samt följa upp satsningen på nationell nivå. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Lokala värdighetsgarantier är ett frivilligt långsiktigt förändringsarbete med syfte att på ett konkret sätt förankra socialtjänstlagens värdegrund för äldreomsorgen i det dagliga arbetet med brukarna.

Regeringens satsning på att stimulera kommuners arbete med lokala värdighetsgarantier har pågått under åren 2011 till 2014 och har fått ett brett genomslag. Totalt 268 av landets kommuner har ansökt om och beviljats statsbidrag för prestationer i olika faser av utvecklingsarbetet. Kommunerna har i nuläget kommit olika långt i sitt arbete. I mars 2015 hade 213 kommuner, utformat och infört lokala värdighetsgarantier inom en eller flera delar av äldreomsorgen. Andra kommuner håller fortfarande på att utforma garantier, medan en liten del har valt att inte arbeta med lokala värdighetsgarantier.

Socialstyrelsens uppdrag, Prestationsersättning till lokala värdighetsgarantier, har varit tredelat: prestationsersättning, information och stöd till kommuner samt nationell uppföljning.

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014 är utgiven av Socialstyrelsen.

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen – slutrapport om prestationsersättningar 2011–2014 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman