Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell plattform för innovation

Nationell plattform för innovation

Nationell plattform för innovation beskriver Myndigheten för delaktighets arbete med att skapa en nationell digital plattform för kommunikation inom hörselområdet. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Nationell plattform för innovation beskriver Myndigheten för delaktighets arbete med att skapa en nationell digital plattform för kommunikation inom hörselområdet.

För döva personer och personer med hörselnedsättning eller dövblindhet sker kommunikationen mer på delvis andra villkor än för hörande personer. Sätten att kommunicera inom gruppen är varierande, från teckenspråk och punktskrift till talad dialog med stöd av hörapparat.

Den snabba digitaliseringen och utvecklingen av verktyg, data och tjänster ger möjlighet att erbjuda gruppen verktyg som underlättar kommunikationen avsevärt. Det ger också förutsättningar för delaktighet i samhället. Detta kan göras både genom användning av teknik utvecklad specifikt för ändamålet och universellt utformad teknik. Kunskap om hur tekniken kan underlätta kommunikation ska nå dem som berörs, och som därmed kan ge goda förutsättningar för kommunikation.

Myndigheten för delaktighet, MFD, kommer att gå vidare med tre spår:

Ett innovationsråd, som ska samla centrala aktörer inom området kommunikation för döva personer, personer med hörselnedsättning och dövblindhet. Rådet ska samråda för att främja innovation, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling. Det kan på sikt bli en av flera referensgrupper till MFD:s kunskaps-/innovationsråd.

En webbplats med information om befintliga tjänster, pågående projekt och kunskap inom området.

Ett nätverk i sociala medier (Facebook), i syfte att skapa en kanal för erfarenhetsutbyte mellan intressenter, användare med flera. Nätverket är i princip öppet för vem som helst att delta i.

Nationell plattform för innovation är utgiven av MFD.

Nationell plattform för innovation på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?