Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre – delrapport II 2012

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre – delrapport II 2012

I Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre – delrapport II 2012 redovisas resultatet från Socialstyrelsens nationella tillsyn av vården och omsorgen om äldre personer under 2011. Delrapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​I Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre – delrapport II 2012 redovisas resultatet från Socialstyrelsens nationella tillsyn av vården och omsorgen om äldre personer under 2011. Urvalet utgick från en bedömning av risk för brister i kvalitet.

Socialstyrelsen valde att granska särskilda boenden där det funnits indikationer på att brister förekommer eller har förekommit. En annan parameter för urvalet var att granska boenden som inte hade varit föremål för tillsyn under en längre tid.

Resultatet från Socialstyrelsens tillsyn av vården och omsorgen om äldre under 2011 visar att de som bedriver särskilda boenden behöver utveckla planeringen och styrningen i frågor som bland annat rör de äldres delaktighet och inflytande, samverkan, bemanning och kompetens samt dokumentation.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades 1 juni 2013 och den myndigheten har tagit över ansvaret för rapporten.

Nationell tillsyn av vård och omsorg om äldre – delrapport II 2012 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?