Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell utvärdering 2011 – strokevård

Nationell utvärdering 2011 – strokevård

Socialstyrelsens nationella utvärderingar av strokesjukvård och syftar till att följa upp och bedöma såväl landstingens som kommunernas hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som drabbats av stroke. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

​Socialstyrelsens nationella utvärderingar av strokesjukvård är utgiven av Socialstyrelsen och syftar till att följa upp och bedöma såväl landstingens som kommunernas hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som drabbats av stroke. Rapporten slår bland annat fast att landstingen behöver korta sina väntetider och att samverkan mellan landsting och kommuner behöver förbättras.

Uppgifter från enkäter till landets strokeenheter och kommuner visar att i 44 procent av kommunerna har både landstinget och kommunen uppgett att de har samverkansplaner eller rutiner för samverkan när det gäller rehabilitering. I dessa kommuner visar flera resultatindikatorer, till exempel allmänt hälsotillstånd, nedstämdhet och tillgodosett behov av rehabilitering efter sjukhusvistelsen, bättre resultat än i övriga kommuner.

Socialstyrelsen har utifrån resultaten identifierat ett ytterligare antal förbättringsområden för strokevården:

  • Öka andelen patienter som får vård på strokeenhet.
  • Förbättra sekundärpreventiv läkemedelsbehandling.
  • Operera fler förträngningar i halspulsådern.
  • Förbättra rehabiliteringen både under och efter sjukhusvistelsen.
  • Öka antalet personer som får psykosocial behandling.

Nationell utvärdering 2011 – strokevård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman