Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Äldre Kunskapsstöd Lägesrapporter Nulägesrapport våren 2016 – satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Nulägesrapport våren 2016 – satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Nulägesrapport våren 2016 – satsningen på Nationella Kvalitetsregister beskriver insatser som gjorts under 2015 för att nå de uppsatta målen och hur långt man har kommit inom satsningen på Nationella Kvalitetsregister. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Nulägesrapport våren 2016 – satsningen på Nationella Kvalitetsregister

​Nulägesrapport våren 2016 – satsningen på Nationella Kvalitetsregister beskriver insatser som gjorts under 2015 för att nå de uppsatta målen och hur långt man har kommit inom satsningen på Nationella Kvalitetsregister.

Målen för satsningen är:

  • snabbare och stabilare utveckling av kvalitetsregistren
  • bättre och mer jämlik vård
  • bättre analyser och återkoppling
  • ökad öppenhet och tillgång till data även för patienter
  • ökad datakvalitet
  • ökad användning av kvalitetsregistren i forskning
  • bättre samordning av it och informatik
  • minskat dubbelarbete i datainsamling.

Nulägesrapport våren 2016 – satsningen på Nationella Kvalitetsregister är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Nulägesrapport våren 2016 – satsningen på Nationella Kvalitetsregister på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman